Blog
Romantik & Erotik

Minnesgömmor : berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! Under hösten 1944 flydde omkring 70 000 människor från Estland undan den framryckande Röda armén och nästan hälften av dem kom till Sverige. De flesta trodde att den sovjetiska ockupationen skulle bli kortvarig och att de snart skulle kunna återvända hem. Många gömde därför värdefulla ägodelar som inte …

Read More
Romantik & Erotik

Negotiating pasts in the Nordic countries : interdisciplinary studies in history and memory Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! Negotiating Pasts in the Nordic Countries is a collection of case-studies spanning from medieval to present time, of how the past has been made meaningful and relevant to people in later periods. As one looks at history one becomes part of a process filled by a desire to …

Read More
Romantik & Erotik

Treasured memories: Tales of buried belongings in wartime Estonia Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! In the autumn of 1944, around 70,000 people fled Estonia in the face of the Red Army advance. Most of them believed the Soviet occupation would be shortlived and they would soon be able to return home, so many of them hid the most valuable of their belongings …

Read More
Romantik & Erotik

Kevyttä Kivaa: Novelleita romantiikan ja viihteen nälkään Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! Kirja sisältää kolme eripituista, romanttisen viihteellistä novellia. Silkkiä sylissä Silkkiä sylissä, on urbaani tarina kolmeakymmentä ikävuotta lähestyvästä, menestyvästä ja uskaliaasta Lindasta, sekä hänen päätöksestään vaihtaa turvattu tulevaisuus kihlattunsa kanssa, villeihin kuvioihin Helsingissä ja maailmalla. Lindan kertomus on täynnä romantiikkaa, erotiikkaa, jännitystä, sekä yllättäviä juonenkäänteitä. Tarina on esimerkki siitä, …

Read More
Romantik & Erotik

Organ till salu Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! Efter fyra år i svenska vårdköer tröttnade njursjuke Sam på att vänta – han åkte och köpte en ny njure i Pakistan. Men var kom det nya organet ifrån? Och var donatorn verkligen frivillig? Etnologen Susanne Lundin tar med läsaren på en resa genom organhandelns dunkla värld, där …

Read More
Romantik & Erotik

The atomized body : the cultural life of stem cells, genes and neurons Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! För svensk text, se nederst på sidan. Just like the first theories in physics viewed atoms as independent and surrounded by avoid, our bodies’ microscopic constituents are often portrayed as disconnected from the body as a unified organism, and from its cultural and social contexts. In The Atomized …

Read More
Romantik & Erotik

Att forma vår framtid : bioteknikens möjligheter och problem Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! Människans livsvillkor har förändrats dramatiskt genom historien i takt med att tekniken utvecklats. Ny kunskap ger nya möjligheter. Föräsndringen kommer med all säkerhet att fortsätta. Men hur? År 2003 förklarade The International Human Gemone Organisation att arbetet med att kartlägga människans arvsmassa hade förverkligats snabbare än förväntat. Därmed …

Read More
Romantik & Erotik

Emergent Urbanism Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! In the last few decades, many European and American cities and towns experienced economic, social and spatial structural change. Strategies for urban regeneration include investments in infrastructures for production, consumption and communication, as well as marketing and branding measures, and urban design schemes. Bringing together leading academics from …

Read More
Romantik & Erotik

Etik och genteknik : filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! Kloning, genterapi, genmodifiering och stamcellsforskning är ord och begrepp som under senare år införlivats i vårt ordförråd. Många förhoppningar knyts till nya möjligheter de erbjuder. Men hur bedömer vi användningen av dem och vad bestämmer våra etiska ställningstaganden? I Etik och genteknik sätter fyra forskare in de brännande …

Read More
Romantik & Erotik

From Antiquities to Heritage Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle

Språk Svenska! Eighteenth-century gentleman scholars collected antiquities. Nineteenth-century nation states built museums to preserve their historical monuments. In the present world, heritage is a global concern as well as an issue of identity politics. What does it mean when runic stones or medieval churches are transformed from antiquities to monuments …

Read More